i.Lab.4.0.for R&D centers

YENİLEŞİM YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

imc

 (  innovation      management  consulting  )

1-Danışmanlık yöntemi:

Şirketlerin bilimsel-teknolojik alt yapısı incelenerek arge sisteminin

“organizasyonel yenileşim tasarımı” (iş modeli inovasyonu) yapılır.

Yenileşim Stratejilerinin ortak akılla geliştirilmesi stratejik bir süreç

olduğundan   “i-lab team” yenileşim atölye takımının seçilmesi kritik bir aşamadır.

Şirketin kurumsal inovasyon kapasitesi analiz edilerek,

yenileşim yönetimi metodolojisi ile

ürün, süreç, pazarlama yenileşim projeleri şirket stratejik planlarına entegre edilir.

Firmaya özel sanayi 4.0. teknoloji yol haritası hazırlanır.

Açık yenileşim anlayışı ile “i-lab” yenileşim atölyesi kurulur.

paradigmshiftcontradiction

2-Sanayi 4.0.&Yenileşim yönetimi  danışmanlık aşamaları

*İNOVASYON PARADİGMASI

*YENİLEŞİM ÇEŞİTLERİ  ve TİPLERİ

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE YENİLEŞİMCİ ŞİRKETLERİN SIRLARI

*arge merkezleri için İNOVASYON LAB.4.0. tasarımı

* KURUMSAL YENİLEŞİM YETENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

*SANAYİ 4.0 İNOVASYON STRATEJİSİ,HORİZON 2020 OSLO-FRASCATTI referanslarında ORGANİZASYONEL YENİLEŞİM

*AR-GE  VE TEKNOLOJİ SİSTEMİNE İNOVASYON STRATEJİLERİNİN ENTEGRASYONU-TEKNOLOJİ TRANSFERİ

*YENİLEŞİMCİ KURUM  KÜLTÜR TASARIMI

İNOVASYON TÜNELİ

*YENİLEŞİM MÜHENDİSLİĞİ

 (fuzzy logic  QFD,FMEA+ data miner DoE,TRIZ )

CAHİT GÜNAYDIN yenileşim yönetimini anlatıyor

you tube söyleşisi için yukarıdaki linki için tıklayınız 

3- Sanayi 4.0&İnovasyon stratejilerinin belirlenmesi 

Yöneticilerin çoğu “yenileşim yönetimini” bir yaratıcılık, dahilerin işi ya da arge departmanın standart ürün geliştirme,kopyalama,performans testleri, kalıp tasarımı,ürün reçetesi işi olarak görüyor ya da tüm çalışanların fikirlerini toplamak dan ibaret sanıyor.Patronlar ise arge teşviki almaktan başka bir şey düşünmüyor. Arge merkezi kurarak vergi avantajından faydalanmak istiyor.İnovasyon ödüllerinin PR amaçlı verilmeside inovasyon yönetimi kavramının içini boşaltıyor. Akademisyenler  ise tubitak ve benzeri teşvikler ile akademik kariyerlerinde yükselebilecek, bilimsel yayın yapabilecek ticari olma olasılığı çok düşük projeleri öneriyor firmalarımıza.  Dünyanın inovatif kuruluşları inovasyonu sürdürülebilir karlı büyümenin ve rekabet gücünün en önemli kaynağı olarak görüyor. FOMO .

Sanayi 4.0&Yenileşim yönetimini bir workshop ile firmanıza tanıştırıyoruz.

Amacımız öncelikle bir inovasyon atmosferi-yenileşim iklimi- yaratmak. Yenileşim Stratejilerini belirlemek için temel bir bilimsel alt yapı sağlanıyor,bu şekilde.Bilim felsefesini öğreniyoruz birlikte.Nasıl inovatif düşünebilirim? Sorusuna yanıtlar buluyoruz.Her şirketin inovatif kapasitesi farklı olduğu gibi her şirketin yöneticilerinin inovasyon paradigması çok farklı.Think different.!?

Sonra şirketinizde yöneticileriniz ile bire bir görüşmeler ile “saklı bilgileri” özel metodolojimizle ölçüyoruz, değerlendiriyoruz. İnovatif beyinleri birlikte keşfetmeye çalışıyoruz.Genelde gizli kalmış yeteneklerle doludur,şirketler.Standart üretim baskısı onları yok eder.Ürün,süreç,pazarlama inovasyon alanında danışmanlık desteğimizle , rakiplerinizin arasından sıyrılmanız ve önemli adımlar atmanız için organizasyonel yenileşim tasarımları-iş modeli inovasyonu- yapıyoruz.

Firmalar inovasyon yapmaz,insanlar yapar.

Firmalar inovasyonu yönetebilir! (ınnovate or evaporate)

Yenileşim yönetiminde en önemli nokta ;yenileşimin ne olduğu,niçin yapıldığı, nereye ulaşmak istendiği ve bunda üst yönetimin rolünün ne olduğu hakkında firma yöneticilerinde farkındalık oluşturmak .

Tüm bunlar için başlangıç noktası Önce yöneticiler, sonra yenileşimciler ile innovati.4.0nworkshOPS!?  bir araya gelmek.

innovati.4.0nworkshOPS!  dan sonra farklı yenileşim stratejilerine göre Yenileşim takımları seçilir ve yenileşim araçları -innovation tools- eğitimi verilir.

Yenileşim Atölye takımı ile Sanayi 4.0&Yenileşim yönetimi danışmanlığı -yenileşim mühendisliği- sürecinde (20 ay)  amacımız firmaya katkı sağlayacak bu süreci bir kereliğine değil katkısı devamlı olacak şekilde içselleştirerek bilgi üreten inovatif bir şirkete dönüşmesidir.

Yenileşim yönetimi özel metodoloji,sistem ve teknikleri öğrenmiş yenileşim takımları ile gerçekleştirilir. Yenileşim takımları farklı bir yaklaşımla kurulur ve çalışır.Yenileşim takımları Açık yenileşim yaklaşımına uygun olarak ülkemizin önde gelen danışmanlık şirketleri ile  yenileşim projeleri üretebilir. Hangi Projeler bizi yenileşimci şirket yapabilir.Birlikte “gate” kriterlerini tasarlayalım.Özetle;

“Yenileşim Yönetimi Merkezi ” 

ARGE merkezi olan şirketlerin

SANAYİ 4.0. TEKNOLOJİ YOL HARİTASININA GÖRE;

sanayi gerçeklerini bilen akademisyen ve deneyimli mühendislerden  şirketinizin yenileşim yeteneğine katkıda bulunabilecek Yenileşim atölye ekibini kurar.            Horizon 2020, AB,Tubitak, Kalkınma ajansı vb. arge teşvikleri için “profesyonel” teşvik uzmanları çalıştıran şirketlere yönlendirir. Sorarsanız Arge teşvik mevzuatını iyi bilen Y.M.M. dostlarımızı size önerebilir.

http://www.yenilesimyonetimi.com

innovati.4.0n management center

imc

consulturk@gmail.com

CAHİT GÜNAYDIN konferansları linki

alternatif sosyal inovasyon projesi;

ARGE MERKEZİ olmayan firmalar ; SİAD ORGANİZASYONUNDA YAPILAN SOSYAL İNOVASYON PROJELERİNE KATILABİLİR. KOBİ İNOVASYON KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

Reklamlar

innovati40n management center

 YENİLEŞİM YÖNETİMİ MERKEZİ nin amacı Endüstri 4.0. kapsamında yenileşimciler tarafından hazırlanmış prototip ve yazılımları  “inovasyon paradigması”nı benimseyen arge merkezlerinde uygulayarak katma değer yaratmaktır.  consulturk@gmail.com  önerilerinizi ileterek partner yenileşim atölyelerinde -iLab!4.0.- gerçekleştirebilirsiniz.Twitter sayfamızı takip için;

TWITTER LINK- ilab.4.0.- JOIN US-follow news

imc

İstanbul , Ankara, Bursa ve İzmir de yenileşimci mühendis ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturdukları platform kendini yenileşim yönetimi merkezi olarak adlandırmıştır.Arge merkezlerine özel Sanayi 4.0. inovasyon stratejileri geliştirmeye devam ediyor.Kobi inovasyon kapasite geliştirme sosyal inovasyon projesi yenileşim yönetimi merkezi tarafından ülkemizin önde gelen sanayici ve iş adamları derneklerine önerilmiştir. i.lab.I.4.0. konusunda bilgi almak için 532 356 23 81 den iletişime geçebilir VE

innovation management blog link

de Cahit Günaydın ın sanayi odası,ihracatçı birlikleri , üniversite ve arge&inovasyon zirvelerindeki çalışmalarının detayını görebilirsiniz.

ETKİN PROJE tarafından organize edilen inovasyon eğitim detay linki

 Referans ,anket ve arge zirve fotoğraflarını görmek için slıdeshow inceleyebilirsiniz