SİAD&GİAD ve STK ları için SOSYAL İNOVASYON PROJE ÖNERİSİ

yenileşim atölyesi

(…SİAD) SANAYİ VE İŞ ADAMI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

VEYA PROFESYONEL SİVİL TOPLUM KURULUŞU YÖNETİM KURULUNA

DERNEĞİNİZ  tarafından kobilerin inovasyon yeteneğinin gelişimine katkıda bulunmak VE dijital dönüşümüne destek amacıyla  “SOSYAL İNOVASYON PROJESİ” öneriyoruz

Önerimizi Kob.i.4.0. inovasyon kapasite geliştirme projesi olarak adlandırıyoruz.

Kobi.4.0. PROJESİ ,  yenileşim –inovasyon-yönetimini benimsemiş kobi lerin endustri 4.0.farkındalığını sağlamak ve dijital inovasyon stratejilerini geliştirmesine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır.

dijital-tc3bcrkiye

proje amacı:TÜRKİYE NİN SANAYİ DEVRİMİNİ BAŞLATACAK KOBİ TEKNOLOJİ TEDARİKÇİLERİNİN BİR ARAYA GETİREN PLATFORM KURMAK VE DİJİTAL TÜRKİYE yi AÇIK YENİLEŞİM AĞLARINDA BULUŞTURMAKTIR.

Misyonumuz ;Türkiye nin sanayi devrimi ve dijital TÜRKİYE yol haritasına katkıda bulunacak açık yenileşim ağlarını geliştirmektir.

kobi inovasyon kapasite ölçümü ve online yenileşim yönetimi linki

Tüm üyeleriniz yukarıdaki linkden yenileşim yönetimini öğrenebilir ve inovasyon kapasitesini ölçebilir.Dijital yenileşim stratejilerini belirleyebilir.

kobİ.4.0.MARKA*** Ödül sistemi kobi nin Pazar inovasyonunu,süreç inovasyonu, ürün inovasyonu ,organizasyonel inovasyonu ve dijtal yenileşim stratejilerini inceleyerek  kobi de yaratılan yenileşim kültürünün değerlendirilmesi ve yenileşimci –inovatif- kobileri seçme ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu şekilde bir kobi endüstriyel internet 4.0. platformu oluşacaktır.

kobİ.4.0. Ödülüne PLATFORMUNA başvuran kobilerin avantajları

kobİ.4.0. ödül sisteminde kullanılan ölçüm  metodolojisi kobilerimizin yenileşim yeteneğini ve dijital&teknoloji potansiyelini değerlendirme aracı olarak tasarlanmıştır.Bu -innovation check-list – yetenek değerlendirme raporu dijital yenileşim stratejilerinin geliştirmesi için kobiye özeldir.

Engineering tools on technical drawing

 kobİ.4.0.Ödülleri nelerdir?

kobİnovasyon!  proje değerlendiricileri tarafından baraj puanı geçen KOBİler ve yazılım şirketleri   “kob.i.4.0. “olarak tanımlanacaktır.

Bu şekilde İnovatif kobiler ayrışacak ve bir araya gelerek kobi endüstri 4.0. platformunu oluşturacaklardır.

kobİ!4.0. ödülünü logosunu kobi tanıtımlarında ücretsiz olarak kullanacak ve  Derneğinizin organize ettiği DİJİTAL YENİLEŞİM 4.0. zirvesinde ücretsiz tanıtım standı açabilecektir.

Ayrıca   kobİ.4.0. Ödülü için seçilen  kobiler yatırımcılar önünde  derneğinizin organize ettiği  zirvelerde 3 dakikalık poster sunum yapacaklardır.

Kobi İnovasyon ekosistemi bu şekilde geliştirilecektir.

Bu şekilde ulusal ve küresel şirket ortağı bulma veya sermaye fonlarına (risk capital,joint venture,holding yatırım fonu..)erişim şansını yakalayabilecektir.

kobİ!4.0. ödülüne başvuru ,sanayi 4.0.&yenileşim yönetimini öğrenme süreci

Ön başvuru   ;  KOBİ.4.0.ödül başvuru formu doldurularak  e-posta, faks, mektup ile  derneğinize yapılacaktır.

sanayi 4.0.&Yenileşim yönetimi danışmanlarımız; DERNEK eğitim salonlarında yarışmaya katılan kobilerden VE ARGE merkezi olan şirketlerden seçilen  makina, elektronik, kimya, bilgisayar gıda ve endüstri mühendislerine SANAYİ 4.0. & yenileşim yönetimi değerlendiricisi -yenileşim mühendisi-eğitimi verecektir.

Toplam 20 kişinin seminere katılarak , kobi organizasyonel yenileşim yönetimi konusunda kobilere destek olması planlanmaktadır. http://www.cahitgunaydin.com linkinde eğitim kapsamı ve referanslar incelenebilir.

SANAYİ 4.0&YENİLEŞİM YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 1 GÜN SÜREN SEMİNERDE KATILIMCILARA ÖĞRETİLECEKTİR. Online eğitim modülüne herkes ulaşabilir.

KOBİ temsilcileri SANAYİ 4.0.&YENİLEŞİM YÖNETİMİ öğrenerek kendi şirketlerinde uygulayabilecektir.ARGE MERKEZİ olan büyük ölçekli şirketlerin arge mühendisleri de özgürce fikirlerini gerçekleştirme olasılığını yakalayabileceği gibi kobilerin inovasyon yönetiminin gelişmesine destek olacaktır.İnovasyon ilüzyon değildir. Sanayi 4.0.&yenileşim Yönetimi multidisipliner bir yönetim danışmanlığı olup,ciddi deneyim-know how birikimi gerektirir.Cahit Günaydın sanayi 4.0.&yenileşim yönetimi alanında yüzün  üzerinde şirket ve onbinin üstünde arge-üretim-kalite- Bilgisayar mühendisi İle fikir alış verişinde bulunmuş, dijital inovasyon ekonomisinin bilimsel kaynaklarını incelemiş bir yenileşim mühendisidir.

Kobi.4.0.ödül adaylığı yine kendi aralarından belirledikleri sanayi 4.0.&inovasyon yönetimi değerlendiricileri ve ARGE MERKEZİ olan şirketlerin arge mühendisleri tarafından yapılacaktır.

1-2 kişiden oluşan  kobİ.4.0.ödül değerlendiricileri firma ziyareti yaparak ellerinde bulunan değerlendirme sorularına göre kobinin inovasyon yeteneği konusunda raporlarını hazırlayacaklardır.

Kobilere organizasyonel yenileşim yönetimi ve dijital yenileşim stratejileri konusunda destek olacaklardır.

Yenileşim yeteneği raporlara göre katılıma göre maksimum “10″yenileşimci kobi FİNALİST seçilecektir.Holding inovasyondan sorumlu koordinatörleri,Yabancı Fonlar, Risk sermayesi ,PE,VC,vb.sirketlerinin katılımı ile TEKNOLOJİ TRANSFERİ ortamı sağlanarak inovatif işbirlikleri sağlanacaktır. Bu inovatif zirveler ;mevcut yarışma odaklı organizasyondan farklıdır.Gerçek ödül iş fuarlarında olduğu gibi yatırımcı -alıcı- ile iş bağlantıları yapmaktır.Bilimsel arge organizasyonlara ulaşamayan kobiler sanayi 4.0.&yenileşim  yönetimi konusunda bilinçlenirken; yatırımcılar için önlerinde çok sayıda yatırım yapacağı “i-kobi” ler olacaktır.

Kobi endüstri 4.0. platformu teknoloji üreterek dijital dönüşüm deneyimini açık yenileşim ağlarında paylaşacaktır.

kobİ.4.0.  ÖDÜL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Dijital Yenileşimi Yönetebilen kobi yi teşvik etmek ve yenileşimci kobilerin başarı öykülerini ulusal ölçekte paylaşmak kobİ.4.0.! ödülünün en önemli katma değeri olacaktır.sanayi 4.0.&Yenileşim Yönetim metodoloji kobilerin inovasyon yeteneğini geliştirecektir.Sadece farklı,yeni,patenli bir ürün geliştiren KOBİ  değil aynı zaman da mevcut ürününü üretecek yeni,farklı bir teknoloji geliştiren KOBİ lerde bu yarışmaya katılabilir.Pazarlama yenileşimi olmadan bu yenileşimci ürün ve teknoloji pazarda hak ettiği yeri alamaz.Organizasyonel yenileşimi sağlayamadan ise ürün yenileşiminde,süreç yenileşiminde,Pazarlama yenileşiminde SÜRDÜRÜLEBİLİRlik mümkün değildir.Dijital yenileşim stratejilerini geliştiren yenileşimciler oluşturdukları açık yenileşim ağında deneyimlerini paylaşarak ekosistem yaratacaklardır.Projenin organizasyonu yapan dernek/siad da bir “i-lab” kurulacak yenileşim mühendisleri ve kobi.4.0 platform üyeleri biraya gelerek sinerji yaratacaklardır.Her siad /dernek silikon vadisi olabilir.Silikon vadisi bir bina değil yenileşimcilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağı eko sistemdir. Fikir , fikiri ateşler.Bir fikir dünyayı değiştirmese bile bir kobiyi inovatif -ikobi-yapabilir.Siad/dernek tarafından kurulan SİAD kobi4.0 platform websitesi ile yenileşim projeleri sadece projeye katılan kobi ve yenileşim mühendisleri  tarafından izlenerek açık yenileşim uygulaması gerçekleştirilecektir.Bu platforma sadece yatırımcı firmalar,fonlar katılabilecektir.Açık yenileşim ağları katkıda bulunan kurum ve kişilere açıktır.Uzun vadede KOBi.4.0. platformu sanayi 4.0. devriminin kobi gücü olarak  www.ims.org  yer alması projenin vizyonudur.

 ***fikri mülkiyet hakkı Yenileşim Mühendisi C.Günaydın ait  detayını www.cahitgunaydin.com  linkinde ve size iletilebileceğimiz dosyada görebileceğiniz metodolojimizi bir “sosyal inovasyon projesi” olarak derneğiniz ile paylaşmayı öneriyoruz.                                 

                   .yenileşim atölyesi

yenileşim mühendisi Cahit Günaydın ın STK üyelikleri

TOSYÖV (kobi vakfı) MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

UBS STRATEJİ VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SİNERJİ ARGE MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İZTEK TEKNOLOJİ PLATFORMU DANIŞMA KURULU ÜYESİ

                                                  Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Gönüllü Üye

İTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ ÜYESİ-izmir-

BURSA KALBİR ÜYESİ

TMMOB -MAK.MÜH.ODASI -ARGE&İNOVASYON KOMİSYONU ÜYESİ

bir çok sivil toplum kuruluş üyeliği ve think tanks üyeliği -20 yıl stk larda deneyim

http://www.cahitgunaydin.com

                                                   YENİLEŞİM MÜHENDİSLİĞİ

youtube-yenileşim

Cahit Günaydın YENİLEŞİM YÖNETİMİ ni anlatıyor.video link

tsecahit

TÜV AKADEMİ TARAFINDAN TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ levent plaza da organize edilen SANAYİ 4.0.&YENİLEŞİM YÖNETİMİ konferansı büyük ilgi gördü. Şirket yönetici ve mühendisleri istanbulda açılan seminerlerimize katılabilir. DETAY için linki tıklayınız

tüv akademi sanayi 4.0. & yenileşim semineri detay ink