KOB.i.4.0. İNOVASYON KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (i-kobi)

imc

(…SİAD) SANAYİ VE İŞ ADAMI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

DERNEĞİNİZ  tarafından kobilerin inovasyon yeteneğinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla  “KOB.i.4.0. yenileşim yönetimi ödülleri” organizasyonu önerilmektedir.

Önerimizi Kobi.4.0. inovasyon kapasite geliştirme projesi olarak adlandırıyoruz.

Kobi inovasyon ödül sistemi ,  yenileşim –inovasyon-yönetimini benimsemiş kobi lerin endustri 4.0.farkındalığını sağlamak ve inovasyon stratejilerini geliştirmesine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Misyonumuz dijital dönüşümü başlatmakdır.

kobi inovasyon kapasite ölçümü ve online yenileşim yönetimi linki

Tüm üyeleriniz yukarıdaki linkden yenileşim yönetimini öğrenebilir ve inovasyon kapasitesini ölçebilir.

kobİnovasyon! 4.0.MARKA*** Ödül sistemi kobi nin Pazar inovasyonunu,süreç inovasyonu, ürün inovasyonu ve organizasyonel inovasyonu inceleyerek  kobi de yaratılan yenileşim kültürünün değerlendirilmesi ve yenileşimci –inovatif- kobileri seçme ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu şekilde bir kobi endüstri 4.0. platformu oluşacaktır.

kobİnovasyon!4.0. Ödülüne başvuran kobilerin avantajları

kobİnovasyon!4.0. ödül sisteminde kullanılan ölçüm ve puanlama metodu kobilerimizin yenileşim yeteneğini ve teknoloji potansiyelini değerlendirme aracı olarak tasarlanmıştır.Bu -innovation check-list – yetenek değerlendirme raporu yenileşim kültürünün geliştirmesi için kobiye özel stratejik bir yol haritasıdır.

Engineering tools on technical drawing

 kobİnovasyon!4.0.Ödülleri nelerdir?

kobİnovasyon! Ödül değerlendiricileri tarafından baraj puanı geçen KOBİ  yenileşimci kobi si seçilecek ve “i-kobi “olarak tanımlanacaktır.

Bu şekilde İnovatif kobiler ayrışacak ve bir araya gelerek kobi endüstri 4.0. platformunu oluşturacaklardır.

kobİnovasyon!4.0. ödülünü logosunu kobi tanıtımlarında ücretsiz olarak kullanacak ve  Derneğinizin organize ettiği YENİLEŞİM YÖNETİMİ.4.0. zirvesinde ücretsiz tanıtım standı açabilecektir.

Ayrıca   kobİnovasyon! Ödülü için seçilen  kobiler yatırımcılar önünde  derneğinizin organize ettiği sanayi 4.0.&yenileşim yönetimi zirvesin de poster sunum yapacaklardır.

Kobi İnovasyon ekosistemi bu şekilde geliştirilecektir.

Bu şekilde ulusal ve küresel şirket ortağı bulma veya sermaye fonlarına (risk capital,joint venture,holding yatırım fonu..)erişim şansını yakalayabilecektir.

kobİnovasyon!4.0. ödülüne başvuru ,teknolojik inovasyon yönetimini öğrenme süreci

Ön başvuru   ;  KOBİnovasyon Ödül  başvuru formu doldurularak  e-posta, faks, mektup ile  derneğinize yapılacaktır.

Yenileşim yönetimi danışmanlarımız; DERNEK eğitim salonlarında yarışmaya katılan kobilerden seçilen  makina, elektronik, kimya, bilgisayar gıda ve endüstri mühendislerine kobinovasyon!.4.0. yenileşim yönetimi değerlendiricisi eğitimi verecektir.

Toplam 20 kişinin Eğitim alarak , kobi organizasyonel yenileşim yönetimi konusunda kobilere destek olması planlanmaktadır. http://www.cahitgunaydin.com linkinde eğitim kapsamı ve referanslar incelenebilir.

SANAYİ 4.0&İNOVASYON YÖNETİM METODOLOJİSİ 2 GÜN SÜREN EĞİTİMDE KOBİLERE ÖĞRETİLECEKTİR.Online eğitim modülüne herkes ulaşabilir.

KOBİ temsilcileri İNOVASYON YÖNETİMİ öğrenerek kendi şirketlerinde uygulayabilecektir.ARGE MERKEZİ olan büyük ölçekli şirketlerin arge mühendisleride özgürce fikirlerini gerçekleştirme olasılığını yakalayabileceği gibi kobilerin inovasyon yönetiminin gelişmesine destek olacaktır.İnovasyon ilüzyon değildir. İnovasyon Yönetimi multidisipliner bir yönetim danışmanlığı olup,ciddi deneyim-know how birikimi gerektirir.Cahit Günaydın inovasyon yönetiminde yüzün  üzerinde şirket ve onbinin üstünde arge-üretim-kalite müh. İle fikir alış verişinde bulunmuş, global inovasyon ekonomisinin bilimsel kaynaklarını incelemiş bir yenileşim mühendisidir.

Kobilerin inovasyon ödül adaylığı yine kendi aralarından belirledikleri inovasyon yönetimi değerlendiricileri tarafından yapılacaktır.

1-2 kişiden oluşan  kobİnovasyon! yenileşim yönetimi değerlendiricileri firma ziyareti yaparak ellerinde bulunan değerlendirme sorularına göre kobinin inovasyon yeteneği konusunda raporlarını hazırlayacaklardır.

Kobilere organizasyonel yenileşim yönetimi konusunda destek olacaklardır.

Yenileşim yeteneği raporlara göre katılıma göre maksimum “10″yenileşimci kobisi FİNALİST seçilecektir.Holding inovasyondan sorumlu koordinatörleri,Yabancı Fonlar, Risk sermayesi ,PE,VC,vb.sirketlerinin katılımı ile TEKNOLOJİ TRANSFERİ ortamı sağlanarak inovatif işbirlikleri sağlanacaktır. Bu inovatif zirveler ;mevcut yarışma odaklı organizasyondan farklıdır.Gerçek ödül iş fuarlarında olduğu gibi yatırımcı -alıcı- ile iş bağlantıları yapmaktır.Bilimsel arge organizasyonlara ulaşamayan kobiler inovasyon yönetimi konusunda bilinçlenirken; yatırımcılar için önlerinde çok sayıda yatırım yapacağı “i-kobi” ler olacaktır.Kobi endüstri 4.0. platformu teknoloji üretecektir.

kobİnovasyon!.4.0.  ÖDÜL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yenileşimi Yönetebilen kobi yi teşvik etmek ve yenileşimci kobilerin başarı öykülerini ulusal ölçekte paylaşmak kobİnovasyon! ödülünün en önemli katma değeri olacaktır.Yenileşim Yönetim metodoloji kobilerin inovasyon yeteneğini geliştirecektir.Sadece farklı,yeni,patenli bir ürün geliştiren KOBİ  değil aynı zaman da mevcut ürününü üretecek yeni,farklı bir teknoloji geliştiren KOBİ lerde bu yarışmaya katılabilir.Pazarlama yenileşimi olmadan bu yenileşimci ürün ve teknoloji pazarda hak ettiği yeri alamaz.Organizasyonel yenileşimi sağlayamadan ise ürün yenileşiminde,süreç yenileşiminde,Pazarlama yenileşiminde SÜRDÜRÜLEBİLİRlik mümkün değildir.

Bu 4 kriter-1.Ürün,2.Süreç,3.Pazarlama,4.Organizasyonel Yenileşim- KOBİnovasyon ödülünün farkını ve yapısını ortaya koymaktadır.

Projenin organizasyonu yapan siad da bir “i-lab” kurulacak yenileşim mühendisleri ve kobi.4.0 platform üyeleri biraya gelerek sinerji yaratacaklardır.Her siad silikon vadisi olabilir.Silikon vadisi bir bina değil yenileşimcilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağı ekosistemdir. Fikir ,fikiri ateşler.Bir fikir dünyayı değiştirmese bile bir kobiyi inovatif -ikobi-yapabilir.Siad tarfından kurulan SİAD kobi4.0 platform websitesi ile yenileşim projeleri sadece projeye katılan kobi ve yenileşim mühendisleri  tarafından izlenerek açık yenileşim uygulaması gerçekleştirilecektir.Bu platforma sadece yatırımcı firmalar,fonlar katılabilcektir.Uzun vadede KOBi.4.0. platformu sanayi 4.0. devriminin kobi gücü olarak  www.ims.org  yer alması projenin vizyonudur.

 ***fikri mülkiyet hakkı Yenileşim Mühendisi C.Günaydın ait  detayını www.cahitgunaydin.com  linkinde ve size iletilebileceğimiz dosyada görebileceğiniz metodolojimizi bir “sosyal inovasyon projesi” olarak derneğiniz ile paylaşmayı öneriyoruz.AB Ortaklıklar ve ağlar hibe proğramı veya HOLDİNG sosyal inovasyon projesi kapsamında fonlara ulaşmak olasılığı vardır. innovate or evaporate

YENİLEŞİM YÖNETİMİ MERKEZİ

http://www.yenilesimyonetimi.com

innovation management center  LOGO sunu taşıyan partner firmaları tarafından sosyal inovasyon projemiz ist.ank.izm.bursa da uygulanmaktadır.

imc

yenileşim yönetimi merkezi koordinatörü Cahit Günaydın ın STK üyelikleri

TOSYÖV (kobi vakfı) MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

UBS STRATEJİ VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SİNERJİ ARGE MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

08/02/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş, 12 nolu Karar ve oy birliği ile kabul edilmiştir.Digit4Turkey gönüllü üyeleri arasına katılımınız bizler için onur, çalışmalarımız için güç kaynağı olmuştur.Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği

İTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ ÜYESİ-izmir-

BURSA KALBİR ÜYESİ

TMMOB -MAK.MÜH.ODASI -ARGE&İNOVASYON KOMİSYONU ÜYESİ

http://www.yenilesimyonetimi.com

                                              INNOVATION MANAGEMENT CENTER

youtube-yenileşim

Cahit Günaydın YENİLEŞİM YÖNETİMİ ni anlatıyor.video link

tsecahit

TÜV AKADEMİ TARAFINDAN TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ levent plaza da organize edilen SANAYİ 4.0.&YENİLEŞİM YÖNETİMİ konferansı büyük ilgi gördü.STK lar aynı konferans organizasyonu için TÜV AKADEMİYE başvurabilir. Şirket yönetici ve mühendisleri istanbulda açılan seminerlerimize katılabilir. DETAY için linki tıklayınız

tüv akademi sanayi 4.0. & yenileşim semineri detay ink

 

Reklamlar